Sabtu, 28 Mac 2009

Agungkan ALLAH, Semua Jadi Kecil

“Hasbunallah wa ni’mal wakiil, Cukuplah bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penolong”. Ungkapan diatas disenandungkan oleh kekasih Allah swt, Ibrahim as, saat sang penguasa dan pengikutnya menhinakannya dan menceburkan dirinya dalam bara api, namun Nabi Ibrahim selamat dan menjadi pemenang.

Ungkapan itu juga yang dilantunkan oleh nabiyullah Muhammad saw. tatkala mendapat penghinaan dan penganiayaan dari pasukan Ahzab. Rasulullah pun keluar sebagai pemenang. HR. Bukhari.

“(iaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka”, Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. QS. Ali Imran: 173


Sudah menjadi sunnatullah dalam dakwah, bahawa jalan dakwah tidaklah bertabur kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Dakwah diiringi menghadapi penentangan, permainan musuh, permusuhan, penghinaan, bahkan ancaman pembunuhan. Oleh kerananya dakwah hanya dapat dipikul oleh mereka yang mewakafkan diri dan hidupnya untuk Allah swt semata. Dakwah tidak mungkin akan dipikul oleh mereka yang mengharapkan kemewahan dunia, bersantai dengan kesenangan kehidupan dunia.

Rasulullah saw didalam memulai perjuangan menyeru kerabat dan kaumnya, mendapatkan taujihat Robbaniyyah –arahan Allah swt- agar menguatkan keimanan, keperibadian dan kesabaran: iaitu arahan untuk sentiasa mengagungkan Allah, membersihkan jiwa, mejauhkan diri dari maksiat, mengikhlaskan kerja, dan sabar dalam perjuangan.
Taujihat rabbaniyyah dalam surat Al Muddatstsir ayat 1-7 untuk Muhammad saw dan tentunya untuk umatnya semua. Allah swt berfirman:

”Hai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan!. Dan Tuhanmu agungkanlah!. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleih (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.” QS. Al Muddatstsir: 1-7.


Bekal pertama, Agungkan Allah.


Allah swt menanamkan dalam keyakinan Nabi Muhammad agar hanya mengagungkan Allah swt semata, selain-nya kecil tiada bererti. Baik dalam konteks tawaran kenikmatan duniawi, ataupun dalam konteks siksaan, penolakan dan pembunuhan di dunia yang dilakukan musuh-musuh dakwah, maka jika dibandingkan dengan pemberian, keredhaan dan syurga Allah swt sungguh tidak ada ertinya.

Pengagungan Allah swt perlulah dalam qalbu, lisan, fikiran dan perilaku. Dalam setiap kesempatan, dan keadaan Rasulullah saw selalu berzikir dan mengagungkan Allah swt, sehingga inilah rahasia do’a Nabi saw ketika keluar dari buang hajat: “Ghufranaka: Aku mohon ampunan-Mu Ya Allah.”. Hasil penelitian para ahli hadits menyimpulkan bahawa Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan zikir dan pengagungan Allah swt, namun kerana tidak diperkenankannya berzikir di saat buang hajat, maka ungkapan pertama saat keluar dari buang hajat adalah, mohon ampun kerana beliau tidak melakukan zikir pada saat buang hajat.

Dengan sikap inilah, ma’iyatullah –kebersamaan Allah- dalam bentuk pertolongan-Nya selalu datang pada saat diperlukan.
Inilah rahasia dikumandangkannya kalimat takbir “Allahu Akbar wa lilLahil Hamd, Allah Maha Besar dan bagi-Nya segala pujian”.


Bekal kedua, Bersihkan Hati.

Dalam hal keupayaan mengagungkan Allah swt dalam setiap kesempatan, maka diperlukan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Hati adalah panglima dalam tubuh seorang manusia. Jika panglima itu baik, sudah tentu tenteranya akan menjadi baik, sebaliknya jika panglima buruk, maka buruklah semua tentaranya.

Majoriti ahli tafsir sepakat bahawa perintah mensucikan pakaian disini kinayah atau kiasan, bukan makna zahir. Ertinya perintah pembersihan hati dan pensucian jiwa. Penampilan fizik tidak akan bererti, apabila apa yang ada dibalik fizik itu busuk.
Hati perlu sentiasa dijaga kefitrahannya dan dibersihkan dari beragam penyakit hati, seperti sombong, iri, riya, adu domba, meremehkan orang, dan yang paling berbahaya adalah syirik, menyekutukan Allah swt dengan makhluk-Nya.

“…..dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlah, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikitpun….” (QS. At Taubah : 25-26).


Bekal ketiga, Jahui Maksiat.

Agar keagungan Allah swt menghiasi diri, maka diri harus menjauhkan dari dosa dan maksiat. Begitu pun sebaliknya, meninggalkan maksiat akan mewariskan ma’iyyatullah.
Allah swt hanya akan turut campur kepada orang beriman dengan menurunkan pertolongan-Nya, jika orang beriman itu dekat dan taat kepada-Nya. Sebaliknya jika mereka berbuat maksiat dan dosa, maka apa bezanya mereka dengan orang lain? Bezanya orang lain lebih canggih perlengkapannya dan lebih besar jumlahnya. Sehingga secara bilangan manusiawi, orang lain mampu mengalahkan orang beriman.Ada kisah menarik, dalam sebuah peperangan melawan kaum kuffar, kaum muslimin beberapa kali mengalami kekalahan. Sang panglima segera menyusun strategi pasukannya, mengapa kekalahan demi kekalahan boleh terjadi? Tidak ada yang kurang. Semua perlengkapan lengkap, ibadah-ibadah pun dilakukan dengan baik. Namun saat pagi menjelang, sang panglima mengamati pasukannya dan baru menyedari bahawa ternyata pasukannya melupakan satu sunah Rasul, iaitu bersiwak! Panglima segera memerintahkan menggosok gigi dengan siwak (sejenis kayu) kepada seluruh pasukannya. Pasukan pengintai dari pihak musuh menjadi takut kerana melihat para tentara muslim tengah menggosok-gosok giginya dengan kayu, dan mengira pasukan kaum muslimin tengah menajamkan gigi-giginya untuk menyerang musuh. Pihak musuh menjadi gentar dan segera menarik mundur pasukannya.

Perkara yang kita Nampak tak penting, lupa bersiwak, namun besar kesannya. Inilah rahsia pertolongan Allah swt.


Bekal keempat, Ikhlaskan dalam Berjuang.

Hidup seorang mukmin adalah untuk meningkatkan prestasi beramal dan memberi manfaat untuk umat manusia. Kesemuanya itu dilakukan semata-mata dilandasi mencari keredhaan Allah swt semata. Balasan Allah swt jauh lebih baik dan lebih mulia, dibandingkan dengan kemewahan dunia dan kemegahannya. Seorang mukmin akan selalu mengejar mimpinya, iaitu keridhaan Allah swt, di dunia dan di akhirat kelak.

Menarik disini seruan Allah swt dalam bentuk ”larangan”, sedangkan yang lainya menggunakan bentuk ”perintah”. ”Jangan kamu memberi untuk mengharapkan mendapat imbalan yang lebih”. Ertinya, peringatan keras dari Allah swt agar manusia sentiasa mengikhlaskan amal perbuatan dan perjuangan. Tidak merasa paling berjasa dan juga tidak meremehkan usaha orang lain.


Bekal kelima, Sabar Di Jalan Allah.

Sabar dalam kesunyian pengikut, sabar dalam penolakan ajakan, sabar dalam kekalahan, dan sabar dalam kemenangan dan kemewahan.
Ketika Rasulullah saw mengetahui keadaan keluarga sahabatnya, Yasir yang mendapat siksaan berat dan pembunuhan yang keji, Rasulullah saw langsung memberi khabar gembira kepada mereka:

صبرا ال ياسر فإن موعدكم الجنة””
“Sabar wahai keluarga Yasir, Sungguh syurga buat kalian kelak!.”

Sabar dalam berdakwah mencakup segala hal yang positif, seperti banyak idea, jalan keluar, perencanaan, kerja keras, kerja sama, pemanfaatan kemudahan dan adanya muhasabah. Sabar bukan disandarkan dengan negatif seperti pasrah, malas, menunggu dan tidak berusaha.

Dengan bekalan itu terbukti dalam sejarah, Rasulullah saw mampu melewati dua masa sulit sekaligus: Masa sulit mendapatkan tawaran kemewahan, pangkat, pengikut, bahkan wanita. Dan masa sulit, tatkala beliau harus berdarah-darah menerima pukulan dan penganiayaan dari kaumnya.

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”.
Inilah bekalan bagi penyeru kebajikan dan penerus perubahan dari masa ke semasa.
Allahu A’lam.


Nurkilan Muhammad Alzinky

Nukilan Oleh Editor BALADI

8 dalil, mengapa kami membantah PPSMI?

Nukilan Oleh Mujahid Siber 5487
Thursday, March 5, 2009


Mengapa kita perlu mempertahankan Bahasa Melayu? Mengapa kita perlu bersusah-payah memperjuangkan Bahasa Melayu? Dan Mengapa Kita Perlu Membantah Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Sains dan Matematik?


Segala persoalannya akan kita ketahui dalam ruangan ini . Namun demikian saya bukanlah orang yang pakar untuk membicarakan isu ini.Saya sekadar mengeluarkan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pejuang-pejuang Bahasa Melayu di tanahair kita yang tercinta ini.

Justeru saya ingin mengambil kesempatan yang ada ini untuk berkongsi hasil pembacaan dan perkongsian ilmu saya dalam program Kupasan Buku yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya pada hari Rabu: 18 /2/2009 bersamaan 22 Safar 1430H yang lalu dengan para pengunjung lawan sesawang mahasiswakini.com ini.

Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Pengantar Sains dan Matematik: Mengapa Ditentang? Soalan Yang Selalu Ditanyakan

1. Ditulis oleh Prof. Emeritus Abu Bakar Abd. Hamid, salah seorang ahli Kumpulan Prihatin.
2. Dalam makalahnya, beliau menjawab lapan soalan yang sering ditanyakan kenapa tindakan mengetepikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan adalah bertentangan dengan apa yang diperjuangkan.
3. Bentuk-bentuk soalan yang diajukan dan jawapan yang diberikan oleh Prof:-

Soalan 1: Mengapa pejuang bahasa dan ramai intelek menentang usaha kerajaan dalam PPSMI ini?

Jawapan: Tiada seorang pun golongan di atas menentang usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris bahkan mereka lebih fasih berbahasa Inggeris. Mereka hanya mahu kedudukan bahasa Melayu dipelihara, dipupuk dan dijadikan bahasa ilmu, bahasa moden di Malaysia.

Soalan 2: Bukankah perubahan ini melibatkan 2 mata pelajaran sahaja iaitu Sains dan Matematik?

Jawapan: Tanggapan ini mengelirukan kerana mulai 2003,pelaksanaannya dijalankan serentak di darjah satu Sek. Rendah, tingkatan satu Sek. Men, dan Matrikulasi/Tingkatan VI Bawah. Menjelang 2008, BI menjadi bahasa pengantar utama dan bahasa Melayu menjadi bahasa sampingan di peringkat sekolah dan IPT.

Soalan 3: Bukankah kelemahan pelajar Melayu dalam BI suatu kenyataan? Ramai pelajar U sukar membaca bahan BI? Bagaimana hendak mengatasi masalah ini?

Jawapan: Jika masalah penguasaan BI , carilah jalan menguasai BI bukan libatkan mata pelajaran Sains dan Matematik. Tumpukan kepada kemahiran membaca, kemudian mendengar. Kemudian peringkatkan bahan bacaan seterusnya menguasai kemahiran yang lain.

Soalan 4: Apa salahnya mencuba cara baru (PPSMI)? Bukankah dengan ini pelajar akan menguasai kedua-dua mata pelajaran sekaligus?

Jawapan: Bahaya kaedah cuba-cuba atau dalam BI ‘trial and error’ kerana ia melibatkan generasi manusia. Ditakuti anak-anak yang diharapkan dapat menguasai Sains dan Matematik dan memperbaiki BI, menjadi merosot ketiga-tiga subjek tersebut.

Soalan 5: Kalau begitu kita tidak bolehlah membawa suatu perubahan sedangkan cara yang sedia ada ternyata tidak berhasil?

Jawapan: Kita boleh sahaja mencuba kaedah yang baru. Tetapi perlu faham kenapa kaedah pertama gagal. Sehingga kini belum ada bukti dari mana-mana pelusuk dunia, mengajar Matematik dan Sains dalam bahasa kedua lebih berkesan daripada mengajarnya dalam bahasa pertama.

Soalan 6: Apakah salahnya kalau kita tukar sahaja bahasa pengantar di sekolah dan di IPT kepada bahasa Inggeris? Apa ruginya orang Melayu? Bukankah kita sedang menghadapi globalisasi?

Jawapan: Langkah pertama, mesti faham apa makna dan implikasi globalisasi itu; baik buruknya. Seterusnya dalam mendepani arus globalisasi, kita mesti mempertahankan keperibadian,identiti, nilai-nilai murni, budaya dan bahasa kita.

Soalan 7: Baru-baru ini Kerajaan Negeri Selangor telah mengadakan tindakan proaktif dengan mendedikasikan hari Khamis sebagai Hari Bahasa Inggeris. Apakah ini satu langkah yang bijak?

Jawapan: Rujuk akhbar The Star, 30 Jun 2002. Pada dasarnya usaha meningkatkan bahasa Inggeris itu baik, tetapi fokusnya telah menyimpang jauh. Perkara yang perlu ditekankan ialah kemahiran bertutur.

Soalan 8: Apakah keadaan ini mempunyai dampak yang lebih meluas dari segi kedudukan bahasa Melayu di negara ini? Bagaimana dengan jaminan pemimpin-pemimpin kita bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan tidak akan terjejas?

Jawapan: Dampak yang jelas ialah bahasa Melayu tidak lagi menjadi bahasa sains dan teknologi maklumat. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa pasar sahaja.

http://mahasiswakini.com/

Jumaat, 27 Mac 2009

AIRMATA RASULULLAH SAW...

Tak bosan-bosan rasanya membaca kisah ini...


Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. 'Bolehkah saya masuk?' tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk, 'Maafkanlah, ayahku sedang demam', kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu.

Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, 'Siapakah itu wahai anakku?' 'Tak tahulah ayahku, orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya,' tutur Fatimah lembut. Lalu, Rasulullah menatap puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan.

Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang.

'Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut,' kata Rasulullah, Fatimah pun menahan ledakkan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut sama menyertainya.

Kemudian dipanggilah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini.

'Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?', tanya Rasululllah dengan suara yang amat lemah.

'Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. 'Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu,' kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. 'Engkau tidak senang mendengar khabar ini?', tanya Jibril lagi. 'Khabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak?' 'Jangan khawatir, wahai Rasul Allah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: 'Kuharamkan syurga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya,' kata Jibril.

Detik-detik semakin dekat, saatnya Izrail melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik.

Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. 'Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini.'

Perlahan Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang disampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka.

'Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril?' Tanya Rasulullah pada Malaikat pengantar wahyu itu. 'Siapakah yang sanggup, melihat kekasih Allah direnggut ajal,' kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh, karena sakit yang tidak tertahankan lagi.

'Ya Allah, dahsyat nian maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku.'

Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu, ! Ali segera mendekatkan telinganya. 'Uushiikum bis shalati, wa maa malakat aimanuku' 'peliharalah shalat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu.'

Diluar pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan.

'Ummatii,ummatii,ummatiii?' - 'Umatku, umatku, umatku' Dan, berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini, mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli 'ala Muhammad wa baarik wa salim 'alaihi.
Betapa cintanya Rasulullah kepada kita.

NB:
Kirimkan kepada sahabat-sahabat muslim lainnya agar timbul kesadaran untuk mengingat maut dan mencintai Allah dan RasulNya, seperti Allah dan Rasulnya mencintai kita.http://perkongsianmaklumat.blogspot.com/

Rabu, 25 Mac 2009

MANSUH PPSMI !!!

1. Pengendalian Persidangan Meja Bulat anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang cuba mendapatkan pandangan tentang PPSMI telah dilaksanakan secara “tidak adil” dan “laporannya” dalam akhbar juga “mengelirukan”. Tiga daripada lima orang pembentang bukannya berbicara tentang PPSMI tetapi tentang kepentingan menguasai bahasa Inggeris yang tidak pun dinafikan oleh kami. Kami bimbang akan kemunculan watak-watak “pembesar” seperti dalam cerita “Maharaja dengan Baju Barunya” yang hanya mengiyakan bahawa baju raja cantik walaupun raja sebenarnya tidak berbaju. Lagipun semasa hendak mengubah ke bahasa Inggeris dahulu tiada meja bulat pun dan tidak pun ditimbulkan tentang kesan ekonomi perbukuan bahasa Melayu. Apakah meja bulat ini hanya untuk mengaburi mata orang ramai saja kerana pengerusinya tidak dapat membuat kesimpulan secara objektif dan tepat. (Contoh pertemuan 27 Ogos 2008 yang lalu – rujuk The Star dan Utusan Malaysia 28.8.08 dan catatan wakil ASASI di www.prihatin.net).

2. Bagaimana pemimpin kerajaan boleh mempertahankan tindakan yang terang-terang melanggar Akta? Tindakan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kononnya dua mata pelajaran tetapi ternyata kini bahawa sebenarnya lebih 80% kursus di sekolah menengah dan IPT telah diajar dalam bahasa Inggeris. Ini adalah benar dan bukannya andaian palsu. Apabila ini sudah berlaku maka Akta mungkin akan dipinda atas alasan fait accompli dan hancurlah bahasa Melayu. Soalan “adakah kita mahu meneruskan PPSMI atau tidak” sebenarnya samalah maknanya dengan soalan “adakah kita mahu meneruskan usaha menghancurkan bahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi?” (rujuk Siri Bicara Bahasa Bil.15, 2002 terbitan PLM & DBP). Kami sedia berdebat tentang kehancuran bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara ini.

3. Kajian yang “lebih” jujur dan tidak berkepentingan oleh pelbagai pihak termasuk oleh Prof. Emeritus Datuk Dr. Isahak Haron dan kajian Prof. Dr. Norhashimah Jalaluddin di bawah payung UKM-DBP misalnya menunjukkan mereka yang di bandar dan mereka yang dari keluarga yang berpendapatan tinggi mendapat manfaat dari PPSMI manakala majoriti pelajar luar bandar lebih terdera. Dengan PPSMI jurang antara bandar dan luar bandar semakin melebar. Yang menjadi mangsa pasti majoritinya Melayu kerana mereka kira-kira 70% penduduk luar bandar dan ini amat tidak adil kerana mereka dinafikan pendidikan berkualiti.

4. Tujuan seluruh usaha ini ialah untuk meningkatkan penguasaan BI pelajar. Tetapi ini telah dilakukandengan meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan budaya tinggi. Penyelesaian ini seperti kata pepatah Melayu, lain yang luka lain yang dibebat. Tidak pernah dibuktikan di mana-mana di dunia, mengajar sains dan matematik boleh meningkatkan penguasaan bahasa. Pelaksanaan PPSMI di negara bekas jajahan British di Afrika dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Perancis di negara bekas jajahan Perancis di Afrika tidakpun memajukan negara tersebut, malah tinggal mundur dan miskin walaupun bahasa negara termaju digunakan. Hanya Amerika Syarikat, Britain, Australia dan New Zealand wajar melaksanakan PPSMI.

5. Kemungkinan besar tindakan ini untuk menutup kegagalan Kementerian dalam usaha mencari kaedah yang sesuai untuk mengajar bahasa Inggeris. Tegasnya Kementerian mestilah mencari kaedah mengajar bahasa Inggeris yang sesuai dan berkesan.

6. Kerajaan mestilah belajar dari pengalaman. Dalam tahun 60-an Kerajaan telah “mengusir” keluar tulisan jawi daripada bilik darjah. Akibatnya 40 tahun kemudian akhbar tulisan jawi menjadi tidak lagi berdaya maju, menjadi sisipan saja kepada akhbar tulisan rumi. Sekarang kerajaan sekali lagi “mengusir” keluar bahasa Melayu daripada bilik darjah “sains dan teknologi”. Kemungkinan besar 40 tahun lagi akhbar berbahasa Melayu tidak akan berdaya maju dan akan menjadi sisipan saja kepada akhbar Inggeris dan Mandarin. Pada waktu itu bahasa Melayu bukan lagi bahasa ilmu dan budaya tinggi. Sejarah akan mendera kita lagi.

7. Gesaan kami agar pihak berkuasa mengembalikan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang telah berjaya dan dipersetujui bersama-sama. Kembalikanlah kewibawaan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara ini sebagai penghantar sains, matematik dan teknologi di sekolah rendah, sekolah menengah dan di IPT. Jika pertukaran dilakukan di peringkat sekolah rendah sahaja, dan/atau sehingga di sekolah menengah sahaja, akan hanya merupakan tindakan “melepas batuk di tangga”. Bahasa Melayu tetap hancur di negaranya sendiri. Kesan negatif akibat PPSMI telah melarat-larat dengan keghairahan pemimpin besar dan kecil sehingga menghina dan memperkecil bahasa rasmi/bahasa kebangsaan dalam semua aspek kehidupan di negara ini sebagai bahasa rasmi, ilmu dan perhubungan di negara ini sehingga DBP pun seolah-olah sudah “mati” dan tidak berwibawa lagi.

8. Malaysia bukan England, bukan Amerika, bukan India, bukan Taiwan, bukan Singapura. Malaysia adalah Malaysia yang dahulunya Persekutuan Tanah Melayu yang sejarahnya bermula sejak sebelum kerajaan Melayu Melaka lagi. Kembalikanlah bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara kita seperti sebelum tahun 2003. Kepemimpinan Melalui Teladan. Hormatilah keluhuran Perlembagaan dan kedaulatan undang-undang negara, (Rukun Negara ke-3 dan ke-4).

9. Rancangan untuk menjadikan keputusan UPSR pada tahun ini sebagai salah satu penentu penerusan PPSMI juga amat tidak logik dan membelakangi ilmu perancangan pendidikan. Bahasa Melayu tetap hancur dan musnah akibat PPSMI, keputusan dan angka juga boleh berubah-ubah dan soalan juga masih dwibahasa.
Posted by hararahizbullah at 6:00 PM

Khamis, 19 Mac 2009

Tanda-tanda dilamun CINTA!


Apakah perasaan anda bila mengetahui cinta anda terbalas?


Terlebih-lebih lagi yang membalas cinta anda adalah Raja kepada sekalian raja di alam ini, Penguasa kepada kerajaan langit dan bumi dan Kekasih yg abadi dan tidak pernah berbohong dalam cintaNya! Pastinya cinta-Nya kepada kekasihNya lebih anggun daripada cintanya Uda dan Dara, Romeo dan Juliet, Beckham dan Victoria dll.

Bagaimana nak tahu anda sedang dicintai-Nya?
1. Suka untuk bertemu yang dikasihi secara terbuka dan terang-terangan di darul salam(Jannah/Syurga).
Tidak tergambar oleh kita bagaimana hati mengasihi seseorang melainkan suka untuk melihat dan berjumpa dengan yang dikasihi. Apabila diketahui bahawa untuk bertemu itu tidak mungkin tercapai melainkan dengan meninggalkan dunia dan mati, maka sepatutnya ia suka untuk mati yang pastinya sudah tidak boleh dielakkannya itu. Seorang pengasih tidak merasa penat untuk bermusafir dari tanahairnya menuju kediaman kekasihnya agar dapat menatapi wajah kekasihnya. Mati itu adalah kunci pertemuan dan pintu masuk kepada penyaksian. Rasulullah s.a.w bersabda: ertinya: “Sesiapa yang suka bertemu Allah, maka Allah suka bertemu dengannya”.

2. Antara tandanya juga adalah dia mendahulukan apa yang dikasihi Allah berbanding apa yang dia kasihi secara zahir mahupun batin. Ia beriltizam dengan kesusahan amal, menjauhkan diri dari menuruti kehendak nafsu, meninggalkan sifat malas, terus menerus mentaati Allah dan bertaqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Sentiasa menuntut kelebihan darjat di sisi Allah sepertimana seseorang menuntut kedekatan hati dengan kekasihnya. Kadangkala Allah menyifatkan mereka yang berkasih sayang ini dengan sifat ithar. Firman Allah, ertinya: “ mereka mengasihi orang yang berhijrah kepada mereka, di dalam dada mereka tidak ada apa-apa keperluan dari apa yang mereka berikan. Mereka mengutama (yang lain) berbanding dirinya sekalipun merekapun mempunyai keperluan tersendiri”.3. Tenggelam dalam zikirullah. Lidahnya dan hatinya sentiasa mengingati Allah. Orang yang menyukai sesuatu tentu sekali akan banyak mengingatinya. Oleh kerana itu antara tanda-tanda kasihkan Allah, suka mengingatinya (zikir), sukakan al-Quran kalamullah, sukakan Rasulullah s.a.w serta suka apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah.

4. Kegembiraannya dengan berkhalwat dengan Allah, munajatnya kepada Allah, sentiasa mentilawahkan kitab Allah. Dia juga sentiasa melakukan tahajjud, menggunakan ketenangan dan keheningan malam untuk menghapus segala rintangan yang ada. Darjat cinta terendah adalah merasai kenikmatan berada bersama yang dikasihi dan mampu bermunajat kepada-Nya. Maka sesiapa yang tidur dan berbual-bual itu lebih seronok lebin baik kepadanya berbanding munajat kepada Allah, maka bagaimanakah nasib kasih sayangnya ??

5. Tidak bersedih diatas kehilangan apa-apa selain Allah.
Lebih sedih dan pedih hatinya apabila berlalu setiap saat tanpa zikrullah dan tanpa mentaatinya. Selalu menghitung diri di atas kealpaan dengan mohon simpati, hisab diri dan juga taubat.

6. Merasa nikmat dengan melakukan ketaatan dan tidak merasa keberatan atau kepenatan.
Kata al-Junaid: “Tanda orang yang mengasihi adalah berterusan dalam amal. Dengan syahwat fizikalnya lemah namun dengan hati dia tidak akan lemah”.7. Merahmati dan mengasihi seluruh hamba Allah. Tegas terhadap seluruh musuh Allah dan sesiapa yang mengundang kebencian Allah. Firman Allah: ertinya: “Orang-orang tegas terhadap kuffar dan saling merahmati di antara mereka”. Tidak menjejaskan mereka sebarang celaan manusia dan tidak ada sesuatu yang boleh mengalih mereka kepada kemurkaan Allah.

8. Kasihnya itu disertai takut dibawah kehebatan dan kebesaran Allah.
Ada yang menyangka takut itu bertentangan dengan kasih. Sebenarnya itu tidak betul. Malah memahami kebesaran itu akan melahirkan perasaan hebat sebagaimana menyelami keindahan melahirkan rasa cinta. Khusus bagi orang yang bercinta itu ada beberapa ketakutan pada maqam cinta. Pertamanya: Takutkan beralih cinta. Lebih dahsyat dari itu takut terhijab cinta. Lebih dahsyat dari itu lagi adalah takut menjauh diri. Makna-makna ini digambarkan oleh Allah di dalam surah Hud yang telah disifatkan oleh Rasulullah sebagai telah memutihkan kepala baginda s.a.w ertinya: “Hud telah memutihkan kepalaku” . Ungkapan ini disebut oleh Rasulullah s.a.w ketika mendengar potongan ayat . Ertinya: Alangkah jauhnya kaum Thamud” “Alangkah jauhnya ahli Madyan sebagaimana jauhnya kaun thamud”.


Pemerhatian terbesar pada alamat-alamat dan sebab-sebab ini ialah kebanyakannya itu adalah perbuatan-perbuatan dalam komunikasi kemanusiaan, berkait dengan masyarakat, manusia pada kehidupan dan akhlak mereka.

Saudaraku, adakah anda ingin menggapai cinta Allah ?

Beriltizamlah dengan amalan-amalan fardhu dan tambahkanlah dengan bekalan-bekalan sunat. Ikutilah jejak langkah Nabi s.a.w.

Jadilah orang yang bermanafaat untuk orang lain.
Sertai mereka di dalam kehidupan mereka. Ziarahi mereka. Belanjakan untuk mereka. Berikan khidmat untuk mereka. Isikanlah hajat dan keperluan mereka. Masukkanlah kegembiraan dalam hati mereka.

Lakukanlah semua ini, nescaya Allah akan memanggil Jibril untuk memberitahu bahawa Dia mengasihi dirimu.
Kiriman pada 06 Feb 07 oleh paradsym
http://mymkkk.org/v2/

Isnin, 16 Mac 2009

Kebenaran Kata2 Penulis Yahudi..

Satu akhbar Rusia yang diterbitkan di Amerika ditarik balik pengeluarannya kerana seorang penulis yahudi telah membuat satu artikel mengenai kebenaran yang perlu mereka(Yahudi) terima.

Berikut terjemahannya:

Sekiranya kita ke gazza untuk membebaskan shalit (yg ditawan hamas sejak 2006) …… Kami pulang tanpanya.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk menghentikan roket2…………. Sesungguhnya bertambah jauh roket tersebut (sehingga hamper tel aviv) sehinggalah di hari terakhir dan semakin memberi ancaman.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk menghapuskan hammas…………… sesungguhnya hammas semakin disayangi dan kita telah memberikannya pengiktirafan rasmi.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk menjajahnya…………… Sesungguhnya telah kami sebut bahwa pasukan tentera tidak mampu menguasai satu meter pun di dalam kawasan gazza.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk menunjukkan bahwa kita yang hebat…………. Sesungguhnya peperangan telah berhenti setelah mana diputuskan oleh pejuang bukannya ketika kita buat keputusan.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk mempamirkan kekuatan kita……… Sesungguhnya cukuplah kita buat pertunjukkan ketenteraan di tel aviv.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk membunuh pemimpin hammas…………. Sesungguhnya kita hanya membunuh dua orang dari 500 pemimpin gerakan hammas.Sekiranya kita pergi ke gazza untuk mendapat simpati dari dunia…………….. Sesungguhnya pandangan alam telah merubah kepada memusuhi kami. Orang yang dulu bersama kami pun telah memusuhi kami.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk mengembalikan kepercayaan kepada tentera kita……….. Sesungguhnya kita telah menambahkan kecut pada tentera kita dan telah menambahkan keyakinan kepada pejuang2 hamas pd diri mereka.

Sekiranya kita pergi ke gazza untuk menetapkan kekuatan pencegahan kita …………… sesungguhnya telah jelas bahawa senjata kita, tidak kita gunakannya dengan baik semasa di daratan dengan dua kali percubaan 2006 dan 2008. Ia tidak mencegah hizbullah dan tidak mencegah hammas.

Malahan bertambah ancaman dan kesombongan pemimpin2 hammas. Allah yang lebih mengetahui perkara yang akan datang selepas mana telah tersebar maklumat ini dikalangan penduduk setempat iaitu maklumat berkenaan dgn pejuang2 palestin dan kemampuan mereka untuk melawan kita. Kita tidak harus lupa ketika berlakunya pertemuan demi pertemuan untuk perdamaian

Kita tidak pernah mendengar permintaan hammas walau sekalipun untuk genjatan senjata sehingga kita yang memintanya. Biarlah aku bertanya “Siapa yang menakutkan siapa?” Allah lebih mengetahui, terdapat 800 ribu penduduk Israel di selatan yang mana mereka akan gementar dan bergegas ke tempat perlindungan apabila mendengar nama hammas. “Siapa yang menakutkan siapa ?”http://selangor2u.com/blog/current-issues/berita-dunia/kitayahudi-sudah-kalah-luahan-dari-penulis-yahudi/

Ahad, 15 Mac 2009

Tarbiyah Bukan Untuk Menjadikan Kita Lebih Lemah"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (Al Ankabut : 69)
Forest Gump adalah seorang anak yang cacat kaki dan harus berjalan tertatih-tatih dengan menggunakan alat bantu. Di sudut yang lain, ia menjadi seorang anak yang terbelakang mental dan sukar untuk berbicara. Keadaan ini membuat Forest menjadi kerdil di kalangan teman-temannya dan selalu menjadi bahan cemuhan.

Suatu hari, tanpa tidak diduga-duga, sekelompok ‘bandit’ anak-anak remaja melakukan durjana untuk melukai dan mempermainkan Forest Gump. Forest dilempar batu, dan ia terpaksa tertatih-tatih berlari supaya tidak dihambat oleh anak-anak tadi. Dengan kaki kesakitan, ia terus berlari ..... berlari ...... dan.....berlari, tidak peduli cemuhan orang-orang yang ada di belakangnya. Ia mampu memotivasi diri sendiri, sehingga ‘keajaiban’ pun terjadi. Kakinya yang cacat dan seharusnya menggunakan alat bantuan, menjadi sembuh dan seketika itu juga, ia mampu berlari kerana ia percaya bahawa motivasi melebihi segalanya, walaupun cacat fizik. Bahkan sejak saat itu, ia tidak berhenti berlari, sampai orang mengenalnya sebagai manusia yang pantas berlari dan pelari yang luar biasa. MOTIVASI telah mengubah kehinaan menjadi kemuliaan.

Syaikh Ahmad Yasin, adalah seorang pejuang keadilan sejati bagi rakyat Palestin. Ia bukannya memiliki apa-apa, selain seorang tua biasa yang hanya duduk di kerusi roda. Beliau cacat kaki, tangan dan pendengarannya sedikit terganggu, kerana siksaan yang telah dia terima dari penjajah Israel akibat keteguhan sikapnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestin. Tapi cacatnya bukan halangan bagi dia untuk beralasan mundur dari da’wah dan jihad. Syaikh Ahmad Yasin percaya, bahawa perjuangannya membebaskan rakyat Palestin dari penjajahan adalah sebabagian dari ibadahnya kepada Allah SWT. Dengan tertatih-tatih duduk di kerusi roda, ia mampu menggerakkan hampir 2 juta hati pemuda belia Palestin, untuk bergabung dengan gerakan pembela Islam yang dipelopori oleh HAMAS. Perjuangannya dan sumbangannya untuk Islam beliau akhiri dengan kemuliaan sebagai seorang syuhada, apabila peluru helikopter Apache menghancurkan jasadnya, selepas ia menunaikan solat subuh di kota Gaza.

Itulah sekelumit orang-orang yang tidak pernah merasa putus asa dengan dirinya sendiri. Masih banyak cerita hebat dan luarbiasa orang lain yang tidak jauh berbeza.

Tapi, bagaimana dengan kita ? Di saat ini, keadaan kita jauh lebih selesa, lebih mapan dan lebih sihat dari Forest Gump atau Syaikh Ahmad Yasin. Namun, apakah sumbangan yang telah kita berikan untuk orang lain ? Untuk da’wah Islam, terutama.

Pertanyaan-pertanyaan ini harusnya menjadi motivasi bagi kita, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjalani Tarbiyah Islamiyah
. Kita tidak perlu berpeluh-peluh berlari untuk menghindari ancaman peluru Apache saat kita menghadiri halaqah mingguan. Kita cuma tinggal men-”starter” motor kita di saat amanah memanggil kita, tanpa harus berjalan tertatih-tatih menghindari anasir jahat dari gangguan anak-anak nakal, sebagaimana Forest Gump. Dan kita masih mampu beristirehat dan tertidur nyenyak, tanpa gangguan dari suara peluru dan butiran-butiran bom cluster yang dijatuhkan Amerika di Irak dan Afghanistan.

Apa artinya ? Artinya, kita punyai modal awal yang JAUH LEBIH BESAR, LEBIH BANYAK DAN LEBIH BERKUALITI dari yang dimiliki oleh orang lain, apa yang membuat kita menunggu untuk menjadi orang yang lebih sukses/hebat/ luarbiasa dari mereka ? Mampukah kita menjadi orang yang lebih hebat dari mereka ?

Tentu boleh ! Dengan terus menjalani tarbiyah dan beramal. Tarbiyah tanpa amal akan berakhir dengan rasa kebosanan (jumud), dan amal tanpa tarbiyah akan berujung pada futur (melemah semangat keislamannya).

Tarbiyah bukanlah sebuah beban.

Seharusnya, tarbiyah menjadikan seorang muslim menjadi lebih hebat, kerana ia mampu mengoptimamkan semua potensi yang ia miliki dan meminimakan kelemahan yang ada pada dirinya. Sebagaimana Bilal yang menjadi ”ayam tambatan” Rasulullah saw, sedangkan ia seorang hamba. Sebagaimana Umar Al Khattab r.a. yang menjadi khalifah kedua, sedangkan sebelum islamnya beliau seorang yang kejam dan anti islam. Dan sebagaimana Abu Dzar Al Ghifari yang menjadi penasihat khalifah, sedangkan ia seorang yang zuhud dan miskin. Sudahkah menjadi renungan bagi kita ?

Wa’allahu wa rasulullahi a’lam .....

Terimalah Sentuhan Kasih dari Rabbmu

Jika Aku Jatuh Hati..

HASANAH..Hasanah..

1.Berikan al-Quran pada seseorang,dan setiap dibaca, Anda mendapatkan hasanah.
2.Sumbangkan kerusi roda ke hospital dan setiap orang sakit menggunakannya, Anda dapat hasanah.
3.Berkongsi bahan bacaan yang membangun dengan seseorang.
4.Bantu mendidik seorang anak.
5.Ajarkan seseorang sebuah doa. Pada setiap bacaan doa itu, anda dapat hasanah.
6.Berkongsi CD Quran atau Doa.
7.Terlibat dalam pembangunan sebuah masjid.
8.Tempatkan pendingin air di tempat umum.
9.Tanam sebuah pohon. Setiap seseorang atau binatang berlindung dibawahnya, Anda dapat hasanah.
10.Kongsikan nasihat ini dengan orang lain. Jika seseorang menjalankan salah satu dari hal diatas, Anda dapat hasanah!...=)

Isnin, 9 Mac 2009

CATATAN QALBY..

BismillahirRahmannirRahim...


Panas..baran..bengang..
Semua berperang..
Dalam jiwa yang hilang,
Hilang damai,
Hilang tenang.

Entah mengapa..
Tak tahu apa puncanya..
Apa silapnya??..
Arghh..aku tak tahu!!!


Urm..
Mungkin ini suatu petanda Allah murka padaku.
Utamakan kepentingan peribadi, berbanding jamai'e..
Lantas,
Jelas dan nyata kini..
Keberkatan sirna dalam tiap tingkah.
Hu..


Tika itu,
Terimbau memori semalam..
Tatkala hati disinari hidayah..
Allah itu benar-benar sahabat sejati.
Allah itu benar-benar pendamping diri.
Allah itu benar-benar terasakan-
Persis sabda Nabi..
DIA lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu!

Tenang..
Damai..
Manisnya saat dan tika itu.
Halawatul iman bagai benar-benar aku rasakan.
Dalam tiap degup jantungku,
terlafaz 'Allah'...
Dalam tiap denyut nadiku,
terlafaz 'Allah'...
Dalam tiap tika dan waktu..
lafaz 'Allah' terasakan terus hidup..
pada jiwa yang dalam..

ALLAH..ALLAH..ALLAH..
Berdenyut..
Mengalir..
Seiring aliran darah yang terpatri ke seluruh diri..
Tatkala jaga, mahupun lena.


Bergetar hebat jiwa ini,
Kala terbaca, kala membaca..
Kala terdengar, kala mendengar..
Firman dan mafhum kalamNYA.
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu,
Apabila disebut nama-nama ALLAH,
Maka gementarlah hati-hati mereka.."

Turun naik nafas ini dalam kencang.
Berdegup deras jantung ini,
Berkaca mata ini..merah mengepung permata jernih.
Terpukul!
Benar-benar terpukul..
Benar-benar takjub..
SubhanalLAH..
Hebat sungguh orang-orang yang beriman!
Akan gementarlah hati-hati mereka apabila disebut nama ALLAH!

Tapi,
Bagaimana dengan aku?
Gementarkah hatiku?
Terusikkah hatiku?
Kegentaran itu terasakan jua pada ketika ia disimbah hidayah.
Namun aku yakin dan pasti,
Gementar hati orang-orang yang benar-benar beriman,
Orang yang benar-benar yakin dan percaya kepadaNYA,
Kepada setiap janji-janjiNYA,
Pasti lebih hebat lagi!
Pasti lebih dahsyat lagi!

Hati sekeras batu ini..
Takut jua..
Takut kepadaNYA,
Takut azab seksaNYA,
Azab kuburNYA..nerakaNYA.
Takut dengan hari-hari mendatang yang belum pasti
Kemana arah hati ini..
Adakah ia akan ditetapkan dalam hijrah dan kebaikan,
Ataukah ia akan dipesong mahupun dibolak-balikkan..
Hu..


Begitulah aku kala itu.
Sentiasa berada dalam ketakutan..
Sentiasa dalam kenaifan..
Lantaran dosa yang terus membayangiku.
Tiap detik dan saat.


Kala itu,
Jiwa ini kosong, sekosong-kosongnya.
Apa yang datang,
Itu yang kuserap.

Baik yang ALLAH hidang,
Baiklah yang kudapat,
dan..baiklah yang kuzahirkan.

Buruk yang ALLAH duga,
Tetap terkandung hikmah dan kebaikan yang tersirat.

Buruk yang ALLAH duga,
Tika itu..
Semuanya tarbiyah buat diriku yang lemah.

Buruk yang ALLAH duga,
Tika itu..
Semuanya sumber kekuatan untuk kupasak pada jiwa ini
Agar tetap tegar mensucikan hati dan jiwa yang kotor ini.


Dalam solatku,
ALLAH maha besar,
maha berkuasa,
maha perkasa,
maha mulia,
maha pengampun dan penyayang terhadap hamba..

Hamba ini..
Yang punya jiwa kotor.
ALLAHlah yang paling agung dan mengungguli segala-galanya!Catatan Qalby..
9 Mac09..
12 Rabiulawal 1430 H,
2.42am..
Permy Hill..

Sabtu, 7 Mac 2009

Masih adakah redho Allah dalam percintaan kita?
“ akhi, jangan lupa pagi esok bangun qiamullail ya” , “ukhti, kalau boleh berilah nasihat-nasihat atau motivasi pada ana” , “ana uhibbuka fillah” , “ana uhibbuki fillah” , “ salam,akhi tak masuk kelas ke hari nih?” , “mudah-mudahan ukhwah kita dipelihara Allah” …bla..bla…..


Biasa dengar tak ayat-ayat ‘Islamic’ diatas? Kalau tak biasa dengar, cuba baca berulang kali sambil pejam mata dan ingat baik-baik dimana, siapa dan kepada siapa ayat-ayat ini diucapkan.


Sebenarnya, saya sendiri tidak tahu apakan tajuk artikel ini perlu diposting. Tetapi, melihat kepada kondisi yang sedang berlaku khasnya kepada mereka yang berstatus ‘aktivis dakwah’ atau ‘orang persatuan’ , maka saya beranikan diri menulisnya. Dengan bahasa yang santai dan bersahaja, mudah-mudahan artikel ini bisa mengetuk kepala dan hati kita bersama yang ‘degil’ dan tak faham-faham.


Cinta : Antara Fitrah & Nafsu.


Orang yang menolak cinta adalah orang yang sedang sakit. Cinta adalah perasaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada semua manusia. Jika haiwan yang tidak beraqal itu pun dikurniakan perasaan cinta, maka mana mungkin manusia yang diberi aqal, agama, roh dan nafsu ini tidak diberikan nikmat cinta. Isunya sekarang, bagaimana cinta itu dilaksanakan agar bertepatan dengan kehendak Allah ? Kita bukan haiwan yang bisa membuang najisnya sesuka hati tanpa mengira tempat.


Maka, begitulah cinta tidak boleh sesuka hati dicampak atau diguna semahu mungkin tanpa aturan yang sihat.


Sejarah telah menunjukkan betapa agungnya cinta antara Nabi dan para sahabat, antara Ansar dan Muhajirin, antara nabi dan ahli keluarganya dan sebagainya. Semuanya atas keperluan dan ikatan ‘aqidah Islamiyyah.


Inilah orang yang bercinta…Seorang lelaki sudah tentu mencari perempuan dan perempuan sudah tentu mencari lelaki. Jika selain itu yang dicarinya, sohih orang itu sedang tenat dalam dunia yang terbalik. Namun, dalam pencarian ini, Allah menetapkan kaedah, cara atau system yang sangat baik walaupun mungkin ianya bertentangan dengan nafsu yang sering memberontak dan membangkang.


Apabila perasaan perlu kepada ‘si dia’ itu hadir, maka kita akan melihat seorang yang layu bertukar menjadi gagah, yang penakut menjadi pemberani, yang bakhil akan menjadi pemurah, yang bodoh Nampak semakin pintar, yang gagap berbicara menjadi lincah dan fasih menyusun kata, yang buruk menulis menjadi hebat menulis..itulah situasi orang yang sedang dilanda badai ‘saling memerlukan’…akhirnya, muncullah dorongan perasaan untuk tampil super dihadapan sahabat dan teman..


Saat sudah kemaruk itu, yang buruk nampak baik..yang busuk tercium wangi..yang nista terdengar mulia. Jika ada yang berani menyebut ‘si dia’ itu begitu dan begini, maka kita sanggup menjadi pemidato hebat mempertahankan ‘orang itu’. “anta mana tahu, ana dah lama kenal dia tau! “..


Yang terjadinya begini kan…


Setiap hari jika ke kuliah, tidak bertemu atau bertembung ditengah jalan, rasa sakit habis satu badan. Jiwa tak tenteram, kepala senak, rasa tak sedap duduk…yang pasti mesti perlu jumpa juga ditengah-tengah jalan sekalipun..dapat tengok wajah pun kira baiklah..muncullah ungkapan “inilah cinta abadi antara kita berdua”..ye lah tu…Cinta abadi? Padahal sebabmu hanya kerana kecantikan yang fana’, kekayaan sementara atau perangai sandiwara.. Biasanya jika tidak bertemu, rasanya ada sesuatu yang hilang dan harus segera dicari. Ada kekhawatiran yang berlebihan dan keinginan yang kuat untuk bersua jumpa atau paling kurang tahu kondisi..”sihat ke hari nih?”..emmm


Kalau tidak berhubung mungkin akan putus silaturrahim, putus ukhwah..tu lah ayat-ayat yang biasa dijadikan alasan..


Kita sering kata cinta kerana Allah. Buktinya saling masihat menasihati dalam kesolihan. Tetapi tanpa ikatan apapun, kita memberi perhatian khusus pada sebuah nama. Tidakkah kita terfikir bahawa yang harus dicintai kerana Allah banyak jumlahnya? Tidak hanya dia seorang. Pengkhususan adalah pemfokusan jaring pesona yang berbahaya.


Saling memberi nasihat dan tazkirah satu sama lain, saling memberi hadiah buku penyucian hati, kaset nasyid dan murattal..tetapi ternyata merosak hati..bukan itu yang kita inginkan..


Ketika mula hati terdetik ingin bercinta, maka pandangan pertama seringkali berhulukan kesolihan, kemuliaan akhlak dan kesamaan visi dalam dakwah. Biasa dengar ucapan ni kan…


Biasanya bila sudah berhubung, maka timbullah perasaan keinginan untuk saling memberi perhatian, sekadar memahami atau bahkan berusaha memberikan protect agar si dia sentiasa dalam kesolihan..ehem..


Kadang-kadang sampai ada yang berpesan: “ukhti, tolong tengokkan dia ya, dijaga, diperhatikan dan dinasihati agar tetap istiqmah dijalan dakwah..


Jujurlah! Ini cinta atau nafsu???Bentuk hubungan yang lepas dari nilai-nilai syar’ie, tidak pernah ada cinta. Yang ada hanya nafsu dan zina dengan segala topeng yang mungkin sulit dikenali kecuali orang yang berhati jernih yang siap menerima kebenaran..


Ketika solat kita kerana dia dan bukan Dia. Ketika tahajud kita kerana takut besok ditanya oleh dia. Ternyata puasa sunat kita pun kerana dia juga. Kita jadi pemberani dan jagoan pun kerana dia dekat dengan kita. Kita jadi rajin belajar kerana dia. Astaghfirullah..kalau semua kerana dia dan untuk si dia, yang kita simpan untuk bekal akhirat apa?


Cinta yang bersih…


Islam memposisikan segala sesuatu dalam posisinya yang pas dan mententeramkan. Kita tidak menemui perintah bahkan terlarang untuk membunuh cinta dan hawa nafsu dengan meRahibkan (ahli ibadah) diri.


Cinta kita tidak keluar dari kerangka cinta suci Ilahiah bahkan menjadi pembangun kebersamaan dalam kesolihan.


Sebuah solusi bagi cinta dan syahwat adalah pernikahan. Iaitu sebuah ikatan yang menghalalkan apa yang sebelumnya haram. Sebuah ikatan yang menjadikan apa yang sebelumnya dosa sebagai pahala.

Jika kemampun memang belum hadir, maka keinginan dan niat suci tetap harus ada. Jika tidak, maka kita mungkin termasuk dalam salah satu golongan yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal:

“ Jika ada pemuda yang tidak berkeinginan menikah, maka hanya ada dua kemungkinan: banyak bermaksiat atau diragui kejantanannya ! “Kata Dr.Ali Akbar “apabila seorang pemuda mengucapkan ‘aku mencintaimu…’, tapi sebenarnya berbunyi ‘aku ingin berzina denganmu..”
buktinya..zina tangan..kaki..mata..tangan anda..


Jangan kalian mendekati zina.apa maksudnya? Jangan melakukan zina sahaja atau semua jalan-jalan yang menuju kearah zina???,


Inikah cinta kita??? Merosak niat, konsentrasi ibadah, atau sampai tidak ada bedanya dengan para remaja lelaki dan wanita sekarang, maka ada sesuatu yang harus diluruskan.


Kita pengecut, masih takut-takut untuk menanggung beban hidup berumahtangga. Dan disebaliknya, kita begitu licik bersegera untuk menikmati sisi-sisi indah dalam hubungan dua insan. Benar-benar pengecut!

Kita mencicipi manisnya tebu cinta yang belum sah untuk dirasai dan tak bisa menanamnya kembali untuk masa depan yang terbentang didepan kita.


Kata Ust Anis Matta: “ selama pacaran, mereka berfikir sedang berusaha untuk saling memahami..hakikatnya bukan itu yang terjadi…kenyataannya mereka berusaha untuk tampil lebih baik dari yang sebenarnya. Sehingga setiap kali berbicara, sebenarnya mereka sedang menyebunyikan diri masing-masing. Mereka sedang membuat iklan untuk menggoda pembeli. Kerana takut bila pelanggan tidak puas, akhirnya ia akan ditinggalkan..”Sayang sekali, yang dibangun bukan perbaikan diri, tetapi ‘proses penopengan’ diri.


Kita beza waktu di dekat dengannya, namun beda pula bila berada sendiri dirumah. Ini lah yang bahaya untuk perkembangan keperibadian kita.


Sering kita mengadu masalah dengan dia, baik kecil atau besar. Tapi mengapa ya, sampai sesetia itu bantuannya walaupun masih tidak ada ikatan? Bersiaplah untuk anda menjadi orang yang tidak mampu selesaikan masalah jika semua perkara, anda gantungkan padanya. Ketergantungan itu merbahaya!


“terimalah aku seadanya…”akhirnya kita melaju berpacaran dengan ‘saling memahami’. Kerana keterbukaan, mengharuskan kita untuk saling menumpahkan keluh kesah, mencurahkan isi hati, dan memberi perhatian. Untuk apa diadu masalah padanya?


Ust Fauzil ‘Adhim: “ cara untuk belajar menjadi isteri yang baik hanyalah dari suami. Cara untuk menjadi suami yang baik hanyalah melalui isteri. Tidak bisa melalui PACARAN ! Pacaran hanya mengajarkan bagaimana menjadi pacaran terbaik, bukan suami atau isteri terbaik..”


Pacaran sudah merasai bumbu (penyedap) yang seharusnya mereka gunakan untuk menyedapkan kehidupan rumahtangga. Saling mencurahkan, berbagi, meredakan kegelisahan, memberi perhatian…semua sudah..pandangan kasih nan sayu, kerapatan fizikal, sandaran, singgungan, sentuhan mesra….semua sudah buat. Apa lagi nikmat yang ada yang perlu disyukuri selepas pernikahan?


Kalau anda menikah dan pernah pacaran, anda akan membandingkan pacaran dengan pernikahan. Dan pasti pacaran itu lebih indah kerana pacaran memang mencari yang indah-indah sahaja. Apa lagi yang ada?


Ketika pacaran, anda hanya melihat kebaikan sahaja pada si dia. Maka bila berkahwin, anda akan membuat perbandingan antara isteri anda dengan pacaran anda dulu sebab anda pernah melihat sifat baiknya sahaja.


Cinta tidak lagi menjadi energy yang mendorong produktivitas amal dunia-akhirat, tapi menjadi beban yang memberati jiwa untuk bebas berbakti.Mudahnya kita bisa mengatakan bahawa kita mencintai dia kerana Allah semata. Betapa ringan kita menulis “uhibbuki fillah ya ukhti”…ukhti..aku mencintaimu kerana Allah..ukhti…


Bandingkan jika engkau mengucapkan cintamu sekarang (belum masanya), tetapi Allah tidak mengkehendaki dirimu dengannya, bukankah hanya sakit yang kau rasa?


Engkau meyakini sepenuh hati bahawa Allah pasti jodohkan dia dengan engkau, lalu bukannya meminta yang terbaik dalam istikharahmu, tetapi benar-benar ‘menyuruh’ Allah. Pokoknya, mesti dia Ya Allah..pokoknya harus dia..! maka engkau meminta dengan ‘paksa’, lalu Allah bagi juga pada mu. Maka yakinkah kamu Allah memberikan dengan kelembutana atau melemparnya dengan kemarahan kerana niat yang terkotori. Maka siaplah untuk menggigit jari!


Cinta yang sihat mendidikkan kecerdasan, kematangan emosi, ketenangan hati dan kedewasaan berfikir. Ia mengajarkan kesabaran menahan syahwat, atau membingkainya dalam ikatan suci yang diredhoi Allah.insyaAllah.Cinta yang tidak sihat hanya akan melahirkan insan yang tidak lagi khusyu’ kerana hati mengingati kekasih. Mata yang mencuri pandang atau pun saling menatap.

Sekecil manapun pelanggaran itu, ia tetap menjadi identitas keberdosaan.


MuhasabahBaik, selesai sudah entah berapa banyak nikmat berpacaran sebelum pernikahan itu kita lalui dan lazimi. Jadi, apa yang tinggal sekarang? Di mana nikmat yang Allah janjikan akan lebih baik, penuh kebahagian, keseronokan tersebut pada saat hubungan haram bertukar menjadi halal dengan nama ‘pernikahan’ itu, jika semua telah dilakukan seenak-enaknya sebelum berlaku pertalian halal tersebut?


Anda telah bermesra-mesraan sekian lama sebelum itu, jadi dimana lagi kemesraan selepas perkahwinan? Anda telah merasai nikmat saling pujuk memujuk sebelum itu , jadi dimana lagi nikmatnya selepas pernikahan? Anda telah merasai suasana saling berkongsi-kongsi cerita bahagia dan derita, maka apa lagi yang anda mahu sampaikan pada teman hidup anda itu selepas perkahwinan? Habis, mana nikmatnya semua itu setelah anda habiskan sehabis mungkin sebelum pertalian halal dengan jalan yang penuh dengan liku-liku dosa? Fikirkanlah….


Solusinya?Ucaplah terima kasih kepada penulis buku ini, Salim A.Fillah kerana dia telah menyediakan surat free untuk kita yang sedang duduk dalam penyakit ini. Bacalah dan gunakanlah..bisa dicopy sih..gratis aja..

……………………………………………………………………………..


Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Ba’da tahmid dan shalawat…


Sykur pada Allah yang masih mengurniakan nafas padaku dan padamu untuk segera memperbaharui taubat.


Akhi,rasanya aku telah menemukan Kekasih yang jauh lebih darimu. Yang Tidak Pernah Mengantuk dan Tidak Pernah Tidur. Yang siap teres menerus Memperhatikan dan Mengurusku. Yang selalu bersedia berduaan disepertiga terakhir malam. Yang siap Memberi apa yang kupinta. Ia yang Bertakhta, Berkuasa dan Memiliki Segalanya.


Maaf akhi, tapi menurutku kau bukan apa-apa dibanding dengan Dia. Kau sangat lemah, kecil dan kerdil dihadapanNya. Ia berbuat apa sahaja sekehendaknya kepadamu..dan akhi, aku khawatir apa yang telah kita lakukan selama ini membuatNya cemburu. Aku takut hubungan kita selama ini membuatNya murka. Padahal,Ia Maha Kuasa, Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Keras SiksaNya.


Akhi, belum terlambat untuk bertaubat. Apa yang telah kita lakukan selama ini pasti ditanyakan olehNya. Ia bisa marah, akhi. Marah tentang saling pandang memandang yang pernah kita lakukan, marah kerana setitik sentuhan kulit kita yang belum halal itu, marah kerana satu ketika dengan terpaksa aku harus membonceng motormu, marah kerana pernah ketetapanNya aku adukan padamu atau tentang lamunanku yang selalu membayangkan-bayangkan wajahmu. Ia bisa marah. Tapi sekali lagi, semua belum terlambat. Kalau kita memutuskan hubungan ini sekarang semoga Ia mahu Memaafkan dan Mengampuni.


Akhi, Ia Maha Pengampun, Maha Pemberi Maaf, Maha Menerima Taubat, Maha Penyayang, Maha Bijaksana.


Akhi, jangan marah ya. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan cintaku hanya padaNya, tidak pada selainNya. Tapi tidak cuma aku, akhi. Kau pun bisa menjadi kekasihNya, kekasih yang amat dicintai dan dimuliakan.Caranya satu, kita harus jauhi semua larangan-laranganNya termasuk dalam soal hubungan kita ini. InsyaAllah. Dia punya rencana yang indah untuk masa depan kita masing-masing. Kalau engkau selalu berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dibenciNya, kau pasti akan dipertemukan dengan seorang wanita solehah. Ya, wanita solehah yang pasti jauh lebih baik dari diriku saat ini, Ia yang akan membantumu menjaga agamamu, agar hidupmu senantiasa dalam kerangka mencari redho Allah dalam ikatan pernikahan yang suci. Inilah doaku untukmu, semoga kaupun mendoakanku, akhi.


Akhi, aku akan segera menghapus namamu dari memori masa lalu yang salah arah ini. Tapi,aku akan tetap menghormatimu sebagai saudara dijalan Allah. Ya, saudara dijalan Allah, akhi. Itulah ikatan terbaik. Tidak hanya antara kita berdua, tapi seluruh orang mukmin didunia. Tidak mustahil itulah yang akan mempertemukan kita dengan Rasulullah ditelaganya, lalu beliaupun memberi minum kita dengan air yang lebih manis dari madu, lebih lembut dari susu, dan lebih sejuk dari krim beku.


Maaf akhi, Tidak baik rasanya aku berlama-lama menulis surat ini. Aku takut ini merosakkan hati. Goresan pena terakhirku disurat ini adalah doa keselamatan dunia dan akhirat sekaligus tanda akhir dari hubungan haram kita, insyaAllah.


Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Setelah surat ini anda tulis, maka jika si dia masih memohon kesempatan untuk memperbaiki hubungan buat kali kedua, percayalah itu kata-kata syaitan “ beri aku kesempatan untuk sekali lagi menjerumuskan kalian berdua ke lembah nista..please…”


Ok, boleh copy surat ni ya…:) kalau muslimin yang tulis kepada muslimat, tukar je jadi ‘ukhti’.


Catatan: Tulisan ini saya manfaatkan dari buku ‘Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan’ karangan Salim A.Fillah seorang aktivis muda dalam gerakan dakwah di Indonesia. Tajuknya mungkin agak ‘mengada-ngada’ sedikit, namun isinya sarat dengan motivasi berharga, peringatan Al-Qur’an, Hadith, kata-kata sahabat dan ulama’. Ianya disampaikan bersesuaian dengan reality yang berlaku kepada para anak-anak muda dakwah. Sedikit ayat-ayat dalam artikel ini hasil bikinan saya yang saya selitkan…mohon maaf kerana tidak menyusunnya dengan baik. Ambillah point-point penting didalamnya.


Yakinlah, Islam memberi yang terbaik untuk kita dalam menghadapi ‘fitrah’ ini agar dipenghujungnya ada keberkatan.InsyaAllah, jika ada kesempatan, saya akan membicarakan sedikit mengenai Bait Muslim yang digerakkan dikampus-kampus. Benarkah telah lurus dengan aturan Islam atau telah lurus, tapi individu tersebut yang gagal mengikutinya. – salam perjuangan.Dicatat oleh arruhuljadid di 10:56 5 ulasan
http://arruhuljadid86.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

Bait Muslim: Alternatif atau Kesempatan?
Sebenarnya, secara jujur saya katakan bahawa saya perlu berasa malu untuk membicarakan soal Bait Muslim yang sedang rancak digerakkan dikampus-kampus sejak dahulu kala sehingga saat ini. Faktornya adalah kerana:


a) Saya pernah berada dikolej yang gerakan dakwah kampusnya tidak mewujudkan Unit ‘rumahtangga’ ini. Memang kondisinya tidak memerlukan lagi berikutan mahasiswa disitu bukan terus menghabiskan pengajian disitu, tetapi akan menyambung lagi ditempat lain. Mewujudkannya di situ hanya membuka ruang luas perhubungan dalam tempoh terlalu lama dalam keadaan tidak mengetahui bilakah pengajian akan selesai. Bagi teman-teman di kampus-kampus besar yang pengajian bisa dihabiskan disitu, saya tidak menolak keperluan mewujudkannya. Kolej yang saya maksudkan adalah KIAS, Kelantan, tempat saya pernah bertapak disitu sebelum ini.


b) Saya hanya mengetahui info-info tentang pelaksanaan Bait Muslim dikampus-kampus ini dengan sangat terbatas daripada teman-teman dikampus-kampus besar di Malaysia serta Azhari dan Azhariah di Mesir.


Maka, jika saya menulis, berkomentar, memberi pandangan serta cadangan atau teguran-teguran ini, sudah tentu dengan maklumat yang tidaklah selengkap mungkin. Namun, atas nama perkongsian pandangan disertai sedikit ilmu yang ada, saya cuba memberanikan diri terus berkarya. InsyaAllah.


Sekilas pandang…


Artikel sebelum ini, saya bicarakan sedikit mengenai reality yang berlaku kepada para aktivis khasnya dan semua anak muda amnya dalam gelombang kehangatan percintaan. Isinya lebih 80% saya ‘naqal’kan hasil karya Salim A.Fillah dalam bukunya itu yang dibahagikan kepada 3 bab besar. Hebat penulisannya, sejak Okt 2003 sehingga Nov 2007, bukunya telah diulang cetak sebanyak 12 kali. Subhanallah…saran saya, bacalah buku ini. Opss..belilah dulu ya..tak tahulah sampai ke Malaysia atau tidak.


Afwan kathira, orang bercinta diatas jalan yang tidak lurus hanya akan menghasilkan individu yang tidak sihat, nampak tenang diwajah tetapi berserabut dikepala. Tenang? Jangan mimpi tenang !


Bayangkan setiap kali bangun tidur, yang pertama dicapai adalah handphone. Harapannya mudah-mudahan adalah mesej-mesej yang masuk. Terpulanglah samada tazkirah, kata-kata hikmah, semangat-semangat dan paling kurang hadith kelebihan bangun qiamullail atau ucapan ‘selamat pagi-dah bangun ke belum?”…….Ini bagi pasangan yang ‘soleh dan thiqah’ sikit. Jika tiada mesej dari satu pihak pertama, maka pihak kedua akan berusaha memerah juga otak untuk menghantar juga apa-apa SMS. Paling enak, jika SMS ada respon semula..


Tapi, kalau sudah jadi begini…‘Salam, selamat pagi.dah bangun belum?”..”tak masuk kuliah pagi nih?”..”dah makan tengah hari ke belum?”..tengok tak cerita kat TV tadi?”.. “ takde assignment ke hari ni?”..” makan malam belum?”..lauk apa?”..” dah lewat ni,tak tido lagi ke?”…


Bayangkan jika sehari 8 jenis SMS ini dihantar dan diterima. Paling enak, jika balasan SMS dalam bentuk ‘lawak bodoh’ atau jenaka-jenaka manja..ehem2.


Agak-agak kalau setiap hari soalan ini yang ditanya bermula selepas Subuh sampai saat mahu tidur, hari berikutnya adakah masih soalan-soalan yang sama yang ‘memboringkan’ ini? Mungkin soalan-soalan ‘kampung’ macam ini hanya segar untuk 2-3 hari sahaja.


Akhirnya, syaitan mula mengetuk-ngetuk kepala. “try lah bagi SMS menggatal sikit.” Caranya, tanya bab kahwin dulu, bila masanya..tahun bila..Berikutnya, masukkan sikit tentang rumahtangga…sampai cerita malam pertama..soalan “dah makan belum” dah tiada nilai lagi untuk digunakan.


Baiklah, cukuplah setakat ini. Anda telah menemui makhluk-makhluk yang sudah terlajak sampai ke ‘marhalah’ ini. Istilah-istilah lucah mula menutup watak sebagai seorang da’ie. Na’uzubillah..


Habis modal, kering kontang, maka lebih enak jika ‘berkongsi’ cerita tentang kawan-kawan sendiri untuk diketahui oleh si dia. Wallahua’lam.
Bait Muslim: Alternatif atau Kesempatan ?Saya sangat-sangat tidak mengetahui sejak bilakah Unit ini ditubuhkan, siapa dan dimana. Yang pasti sudah terlalu lama.


Ketika berkongsi pengalaman dengan kami beberapa orang pimpinan mahasiswa di KIAS satu waktu dahulu, Ust Ilias Ahmad yang sinonim dengan sapaan Pok Su Li sering menceritakan pengalaman beliau ketika memimpin PMRAM di Mesir.


Katanya “ Bait Muslim di Mesir yang digerakkan oleh PMRAM tujuannya sebagai pembantu kepada mereka yang sudah memerlukan sangat perkahwinan. Unit ini diketuai dan dipegang oleh mereka yang sudah berkahwin. Merekalah yang memberi kaunseling, nasihat, tunjuk ajar dan lain-lain keperluan untuk individu yang berhajat ini”.“ Tetapi, agak pelik di Malaysia ini, kampus-kampus yang ada Bait Muslim sudah agak ‘jauh’ cara pelaksanaanya tidak sebagaimana yang digerakkan oleh PMRAM.” Kami tidak faham apa maksudnya. Beliau lantas menerangkan “ kalau disana, kita membantu menyelesaikan mana-mana individu yang sudah memerlukan sangat…tapi disini sudah jadi ruang untuk mencari pasangan sesama ahli jama’ah. Muncul istilah ‘cop’ lebih awal…” akhirnya semua ahli jama’ah masing-masing sudah ada pasangan masing-masing”. Begitulah lebih kurang komentar Ust dihadapan kami yang membuatkan kami berfikir.


Ini jauh dari matlamat asal Bait Muslim yang bertujuan membantu menyelesaikan masalah, bukan menjadi wasilah untuk mencari pasang-pasangan kepada ahli. Padahal saat itu, ahli bukanlah berkeperluan yang mendesak lagi.


Bait Muslim : Kelurusan Pelaksanaan.Di Mesir, ianya adalah unit terbuka yang dikawal selia oleh PMRAM dan boleh dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa disana dengan beberapa peringkat seperti pengisian borang, makluman kepada Pengerusi Bait Muslim, diadakan pertemuan antara 2 individu tersebut dirumah ustaz-ustaz penasihat unit ini, dibincangkan, dan ditanya kepada kedua-dua pihak, tempoh sehinggalah tarikh perkahwinan serta nasihat-nasihat dan syarat-syarat agar hubungan tersebut dapat dipelihara dalam tempoh sebelum perkahwinan.


Itulah sedikit sebanyak yang saya ketahui dari teman-teman disana. Syukran ya teman-temanku..


Adapun pelaksanaanya di kampus-kampus di Malaysia mungkin hanya sebatas kepada anggota persatuan mahasiswa Islam atau gerakan dakwah kampus sahaja kerana gerakan dakwah tidak menguasai kampus sepenuhnya. Saya optimis bahawa kaedah pelaksanaannya hampir sama sahaja. Jika ada perbedaan pun, mungkin sedikit sahaja khas berkait perkara yang menjadi khilaf sahaja.


Pandangan sahaja:


1) Jika seorang lelaki mahukan kepada seorang wanita, sebaiknya gunakanlah mana-mana muslimat lain yang terpercaya ( mungkin daripada Unit ini) untuk memaklumkan hajat anda kepada wanita tersebut. Elakkan terus berhubung dengan wanita itu kerana dipertengahannya penuh mudarat yang tidak dijangka. Ini juga kerana wanita lebih mengetahui mengenai teman wanitanya. Maka biarkanlah mereka yang amanah ini menjadi wakil anda.


Peringatan ! jangan terlalu cepat dan mudah untuk meluahkan isi hati kepada mana-mana lelaki atau wanita jika anda masih mempunyai keraguan atas kesedian anda untuk berbicara soal perkahwinan, jika tidak perhubungan anda hanya akan menjadi alat bermesra-mesraan dalam tempoh yang panjang yang tidak diketahui kesudahannya.


2) Maklumkan segera kepada penasihat, ustaz/ustazah, atau mas’ul kepada unit ini tentang hasrat anda dan keputusan kedua-dua pihak. Jangan anda melaju berlayar dalam perhubungan sementara ini tanpa dimaklumkan kepada mereka yang bertanggungjawab.


3) Jika masing-masing telah mempersetujui, maka solusi terbaiknya, putuskan perhubungan sehinggalah sampai hampir kepada tarikh yang ditetapkan.


Peringatan: Maaf, saya tidak bersetuju jika ada yang membuka ruang kebenaran saling menyampaikan tazkirah, nasihat menasihati dan saling memberi semangat dan motivasi. Tiada perhatian khusus yang dihalalkan kepada anda melainkan dengan jalan pernikahan.


Saudara, istilah ‘taqdim’ bukan bererti anda yang mengconfirmkan dengan penuh confidence bahawa perhubungan anda itu benar-benar akan sampai kepada majlis perkahwinan. Letakkanlah segala-galanya kepada Allah dan berdoalah agar jika dia yang terbaik untuk anda, maka kekalkan dia untuk anda, jika tidak, serahkan kepada Allah. Permohonan kepada Allah mesti diteruskan.


4) Elakkan dalam tempoh yang terlalu lama dalam ikatan sementara ini. Nafsu sebenarnya memberontak dan menjerit-jerit agar anda berhubung juga dalam tempoh ini (rujuk artikel sebelum ini).


Catatan: Tempoh lama atau tidak tergantung kepada anda sebenarnya. Sejauhmana kita mampu bertahan dengan nafsu dan mudarat-mudarat ditengah ikatan sementara ini.


5) Jadikan ikatan sementara ini hanya sebagai simpanan rahsia anda dan individu-individu tertentu seperti mas’ul sahaja. Jangan jadikan ianya kebanggaan untuk dicerita-ceritakan kepada orang lain. Mungkin, Allah mentaqdirkan terputus ditengah-tengah ini, maka sakit bagi anda untuk menerimanya kerana sudah diwar-warkan berlebih-lebihan.


6) Jangan jadikan wanita atau lelaki pilihan anda ini sebagai bahan gurauan bersama teman-teman. Peliharalah maruahnya. Berhubunglah dengan mengharapkan redho Allah. Bukan percintaan monyet muda-mudi yang tidak menghayati agama. Seriuslah ! Matanglah ! Anda sedang membina kedewasaan.


7) Berdoalah agar anda dijauhkan dari maksiat, kekejian dan perhubungan haram dalam tempoh ini. Permulaan dengan mengenepikan redho Allah akan berakhir dengan penghinaan Allah. Pastikan dan usahakan mencari kebersihan dalam perhubungan ini.

8) Sibukkan diri anda dengan tugasan dakwah, pengajian seperti biasa dalam tempoh ini. Kelapangan waktu membuatkan anda masih sempat berkhayal tentangnya. Berhati-hatilah. Jangan sampai ibadah kerananya, pengajian kerananya.

9) Dalam membuat keputusan, banyakkanlah beristikharah dan memohon petunjuk dari Allah. Allah lebih mengetahui siapa yang terbaik untuk kita. Jangan ‘mendesak’ Allah menerima kehendak kita, bimbang Dia memberi dengan campakan, maka kita akan menggigit jari kelak.Baiklah, teman-teman seperjuanganku sekalian. Sudah menjelang pagi saya menulis artikel ini. Ini hanya pandangan peribadi sahaja, Kalian berhak memberikan pandangan, kritikan dan komentar lain yang dirasakan baik. Maafkan kekurangan dan kesilapan saya. Saya juga seperti kalian dalam isu diatas. Mudah-mudahan Allah memelihara kita – salam perjuagan.


Dicatat oleh arruhuljadid di 03:48
http://arruhuljadid86.blogspot.com/2009/03/bait-muslim-alternatif-atau-kesempatan.html