Sabtu, 28 Mac 2009

Agungkan ALLAH, Semua Jadi Kecil

“Hasbunallah wa ni’mal wakiil, Cukuplah bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik penolong”. Ungkapan diatas disenandungkan oleh kekasih Allah swt, Ibrahim as, saat sang penguasa dan pengikutnya menhinakannya dan menceburkan dirinya dalam bara api, namun Nabi Ibrahim selamat dan menjadi pemenang.

Ungkapan itu juga yang dilantunkan oleh nabiyullah Muhammad saw. tatkala mendapat penghinaan dan penganiayaan dari pasukan Ahzab. Rasulullah pun keluar sebagai pemenang. HR. Bukhari.

“(iaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka”, Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. QS. Ali Imran: 173


Sudah menjadi sunnatullah dalam dakwah, bahawa jalan dakwah tidaklah bertabur kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Dakwah diiringi menghadapi penentangan, permainan musuh, permusuhan, penghinaan, bahkan ancaman pembunuhan. Oleh kerananya dakwah hanya dapat dipikul oleh mereka yang mewakafkan diri dan hidupnya untuk Allah swt semata. Dakwah tidak mungkin akan dipikul oleh mereka yang mengharapkan kemewahan dunia, bersantai dengan kesenangan kehidupan dunia.

Rasulullah saw didalam memulai perjuangan menyeru kerabat dan kaumnya, mendapatkan taujihat Robbaniyyah –arahan Allah swt- agar menguatkan keimanan, keperibadian dan kesabaran: iaitu arahan untuk sentiasa mengagungkan Allah, membersihkan jiwa, mejauhkan diri dari maksiat, mengikhlaskan kerja, dan sabar dalam perjuangan.
Taujihat rabbaniyyah dalam surat Al Muddatstsir ayat 1-7 untuk Muhammad saw dan tentunya untuk umatnya semua. Allah swt berfirman:

”Hai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan!. Dan Tuhanmu agungkanlah!. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleih (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.” QS. Al Muddatstsir: 1-7.


Bekal pertama, Agungkan Allah.


Allah swt menanamkan dalam keyakinan Nabi Muhammad agar hanya mengagungkan Allah swt semata, selain-nya kecil tiada bererti. Baik dalam konteks tawaran kenikmatan duniawi, ataupun dalam konteks siksaan, penolakan dan pembunuhan di dunia yang dilakukan musuh-musuh dakwah, maka jika dibandingkan dengan pemberian, keredhaan dan syurga Allah swt sungguh tidak ada ertinya.

Pengagungan Allah swt perlulah dalam qalbu, lisan, fikiran dan perilaku. Dalam setiap kesempatan, dan keadaan Rasulullah saw selalu berzikir dan mengagungkan Allah swt, sehingga inilah rahasia do’a Nabi saw ketika keluar dari buang hajat: “Ghufranaka: Aku mohon ampunan-Mu Ya Allah.”. Hasil penelitian para ahli hadits menyimpulkan bahawa Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan zikir dan pengagungan Allah swt, namun kerana tidak diperkenankannya berzikir di saat buang hajat, maka ungkapan pertama saat keluar dari buang hajat adalah, mohon ampun kerana beliau tidak melakukan zikir pada saat buang hajat.

Dengan sikap inilah, ma’iyatullah –kebersamaan Allah- dalam bentuk pertolongan-Nya selalu datang pada saat diperlukan.
Inilah rahasia dikumandangkannya kalimat takbir “Allahu Akbar wa lilLahil Hamd, Allah Maha Besar dan bagi-Nya segala pujian”.


Bekal kedua, Bersihkan Hati.

Dalam hal keupayaan mengagungkan Allah swt dalam setiap kesempatan, maka diperlukan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Hati adalah panglima dalam tubuh seorang manusia. Jika panglima itu baik, sudah tentu tenteranya akan menjadi baik, sebaliknya jika panglima buruk, maka buruklah semua tentaranya.

Majoriti ahli tafsir sepakat bahawa perintah mensucikan pakaian disini kinayah atau kiasan, bukan makna zahir. Ertinya perintah pembersihan hati dan pensucian jiwa. Penampilan fizik tidak akan bererti, apabila apa yang ada dibalik fizik itu busuk.
Hati perlu sentiasa dijaga kefitrahannya dan dibersihkan dari beragam penyakit hati, seperti sombong, iri, riya, adu domba, meremehkan orang, dan yang paling berbahaya adalah syirik, menyekutukan Allah swt dengan makhluk-Nya.

“…..dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlah, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikitpun….” (QS. At Taubah : 25-26).


Bekal ketiga, Jahui Maksiat.

Agar keagungan Allah swt menghiasi diri, maka diri harus menjauhkan dari dosa dan maksiat. Begitu pun sebaliknya, meninggalkan maksiat akan mewariskan ma’iyyatullah.
Allah swt hanya akan turut campur kepada orang beriman dengan menurunkan pertolongan-Nya, jika orang beriman itu dekat dan taat kepada-Nya. Sebaliknya jika mereka berbuat maksiat dan dosa, maka apa bezanya mereka dengan orang lain? Bezanya orang lain lebih canggih perlengkapannya dan lebih besar jumlahnya. Sehingga secara bilangan manusiawi, orang lain mampu mengalahkan orang beriman.Ada kisah menarik, dalam sebuah peperangan melawan kaum kuffar, kaum muslimin beberapa kali mengalami kekalahan. Sang panglima segera menyusun strategi pasukannya, mengapa kekalahan demi kekalahan boleh terjadi? Tidak ada yang kurang. Semua perlengkapan lengkap, ibadah-ibadah pun dilakukan dengan baik. Namun saat pagi menjelang, sang panglima mengamati pasukannya dan baru menyedari bahawa ternyata pasukannya melupakan satu sunah Rasul, iaitu bersiwak! Panglima segera memerintahkan menggosok gigi dengan siwak (sejenis kayu) kepada seluruh pasukannya. Pasukan pengintai dari pihak musuh menjadi takut kerana melihat para tentara muslim tengah menggosok-gosok giginya dengan kayu, dan mengira pasukan kaum muslimin tengah menajamkan gigi-giginya untuk menyerang musuh. Pihak musuh menjadi gentar dan segera menarik mundur pasukannya.

Perkara yang kita Nampak tak penting, lupa bersiwak, namun besar kesannya. Inilah rahsia pertolongan Allah swt.


Bekal keempat, Ikhlaskan dalam Berjuang.

Hidup seorang mukmin adalah untuk meningkatkan prestasi beramal dan memberi manfaat untuk umat manusia. Kesemuanya itu dilakukan semata-mata dilandasi mencari keredhaan Allah swt semata. Balasan Allah swt jauh lebih baik dan lebih mulia, dibandingkan dengan kemewahan dunia dan kemegahannya. Seorang mukmin akan selalu mengejar mimpinya, iaitu keridhaan Allah swt, di dunia dan di akhirat kelak.

Menarik disini seruan Allah swt dalam bentuk ”larangan”, sedangkan yang lainya menggunakan bentuk ”perintah”. ”Jangan kamu memberi untuk mengharapkan mendapat imbalan yang lebih”. Ertinya, peringatan keras dari Allah swt agar manusia sentiasa mengikhlaskan amal perbuatan dan perjuangan. Tidak merasa paling berjasa dan juga tidak meremehkan usaha orang lain.


Bekal kelima, Sabar Di Jalan Allah.

Sabar dalam kesunyian pengikut, sabar dalam penolakan ajakan, sabar dalam kekalahan, dan sabar dalam kemenangan dan kemewahan.
Ketika Rasulullah saw mengetahui keadaan keluarga sahabatnya, Yasir yang mendapat siksaan berat dan pembunuhan yang keji, Rasulullah saw langsung memberi khabar gembira kepada mereka:

صبرا ال ياسر فإن موعدكم الجنة””
“Sabar wahai keluarga Yasir, Sungguh syurga buat kalian kelak!.”

Sabar dalam berdakwah mencakup segala hal yang positif, seperti banyak idea, jalan keluar, perencanaan, kerja keras, kerja sama, pemanfaatan kemudahan dan adanya muhasabah. Sabar bukan disandarkan dengan negatif seperti pasrah, malas, menunggu dan tidak berusaha.

Dengan bekalan itu terbukti dalam sejarah, Rasulullah saw mampu melewati dua masa sulit sekaligus: Masa sulit mendapatkan tawaran kemewahan, pangkat, pengikut, bahkan wanita. Dan masa sulit, tatkala beliau harus berdarah-darah menerima pukulan dan penganiayaan dari kaumnya.

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”.
Inilah bekalan bagi penyeru kebajikan dan penerus perubahan dari masa ke semasa.
Allahu A’lam.


Nurkilan Muhammad Alzinky

Nukilan Oleh Editor BALADI

Tiada ulasan: